اخبار انگلیسی VOA – آیا باتریها می توانند تا همیشه دوام داشته باشند

اخبار انگلیسی VOA – آیا باتریها می توانند تا همیشه دوام داشته باشند
بارگزاری تبلیغات...
تصویر قبل بارگزاری
Up next

سخرانی تد با 26 زیرنویس – محصولات ساده بهتر هستند

لغو
خاموش کردن نور
بعدا تماشا کنید
پخش خودکار
دانلود رایگان
دانلود ویدیو
303 بازدید ها
گزارش گزارش
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا
مجموعه آموزش انگلیسی نصرت در 90 روزکلیک کنید