انگلیسی در 1 دقیقه VOA – اصطلاح Another One Bites the Dust
بارگزاری تبلیغات...
تصویر قبل بارگزاری
Up next

انگلیسی در 1 دقیقه VOA – عبارت The Apple Doesn’t Fall Far From the Tree

لغو
خاموش کردن نور
بعدا تماشا کنید
پخش خودکار
0 نظرات
1,275 بازدید ها
گزارش گزارش
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر

بالا
کاملترین پکیج آموزش زبان انگلیسی در جهاناطلاعات بیشتر
+