انگلیسی در یک دقیقه VOA – اصطلاح fly by the seat of one’s pants

انگلیسی در یک دقیقه VOA – اصطلاح fly by the seat of one’s pants
بارگزاری تبلیغات...
تصویر قبل بارگزاری
Up next

مصاحبه TED با ایلان ماسک – زیرنویس 28 زبان مختلف

لغو
خاموش کردن نور
بعدا تماشا کنید
پخش خودکار
0 نظرات
1,691 بازدید ها
گزارش گزارش
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا