مجموعه انگلیسی در یک دقیقه VOA – وزیدن نسیم
بارگزاری تبلیغات...
تصویر قبل بارگزاری
Up next

تفاوت Threw و through یا thorough

لغو
خاموش کردن نور
بعدا تماشا کنید
پخش خودکار
0 نظرات
447 بازدید ها
گزارش گزارش
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا
1000 دقیقه اخبار انگلیسی با ترجمه فارسیاطلاعات بیشتر