انگلیسی در 1 دقیقه VOA – عبارت The Apple Doesn’t Fall Far From the Tree
بارگزاری تبلیغات...
تصویر قبل بارگزاری
Up next

اخبار NBC با زیرنویس – مصاحبه ترامپ 26 مهرماه

لغو
خاموش کردن نور
بعدا تماشا کنید
پخش خودکار
0 نظرات
256 بازدید ها
گزارش گزارش
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا
مجموعه آموزش انگلیسی نصرت در 90 روزکلیک کنید