تفاوت Fun و Funny – انگلیسی در یک دقیقه BBC

تفاوت Fun و Funny – انگلیسی در یک دقیقه BBC
بارگزاری تبلیغات...
تصویر قبل بارگزاری
Up next

درس 11 – سری سوم – 4000 لغت انگلیسی با ترجمه فارسی

لغو
خاموش کردن نور
بعدا تماشا کنید
پخش خودکار
0 نظرات
91 بازدید ها
گزارش گزارش
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا
1000 دقیقه اخبار انگلیسی با ترجمه فارسیاطلاعات بیشتر