طریقه مخالفت با دیگران – آموزش انگلیسی در ۶۰ ثانیه BBC

طریقه مخالفت با دیگران – آموزش انگلیسی در ۶۰ ثانیه BBC
بارگزاری تبلیغات...
تصویر قبل بارگزاری
Up next

آموزش لغات زبان انگلیسی اخبار – Espionage

لغو
خاموش کردن نور
بعدا تماشا کنید
پخش خودکار
0 نظرات
627 بازدید ها
گزارش گزارش
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا
مجموعه اخبار انگلیسی با ترجمه فارسیاطلاعات بیشتر